Το 6ο Γυμν. Ιλίου ενάντια στο Bullying

Δείτε το video των μαθητών…