Το 6ο Γυμν. Καβάλας ενάντια στο Bullying

Δείτε το video των μαθητών…