Το ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ενάντια στο bullying

«ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ»

Στο σχολείο θέση δεν έχει ο ρατσισμός

κι ούτε βεβαίως ο εκφοβισμός,           

γιατί ο πρώτος είναι σίγουρα συρμός

κι ο δεύτερος διασυρμός.  

Στο σχολείο θέση δεν έχει ο χλευασμός

κι ούτε βέβαια ο παραγκωνισμός,

θέση έχει η αγάπη, η αλληλεγγύη,  ο σεβασμός

η ανιδιοτέλεια  και ο  διεθνισμός.

 Στη δική μας την αυλή δεν έχει θέση ο εγωισμός,

ούτε η κακία και η υποκρισία,

δε μας εκφράζει ο εθνικισμός,

αλλά  η φιλία και  η δημοκρατία.

Στη μικρή μας κοινωνία φωλιάζει  η ισότητα,

η αποδοχή κι η ομαλότητα,

 η καλοσύνη, η φιλαλληλία, ο ανθρωπισμός

πρώτος διδάξας ο Χριστός.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΙΩΤΑ