Το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ενάντια στο bullying

Δείτε εδώ το video των παιδιών

Δείτε εδώ τις υπόλοιπες δημιουργίες των παιδιών