Το Λύκειο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης ενάντια στο bullying

Δείτε το βίντεο των μαθητών εδώ