Το Νηπιαγωγείο Μαυροθάλασσας Σερρών ενάντια στο bullying

Δείτα το βίντεο των μαθητών εδώ