Το Νηπιαγωγείο Νέου Σκοπού Σερρών ενάντια στο bullying

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.jpg