Το Νηπιαγωγείο Παληού Καβάλας ενάντια στο bullying

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ