Το 1ο & 20ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας ενάντια στο bullying

1ο _ 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ