Το 3ο Δημοτικό Αισωνίας Σέσκλο ενάντια στο bullying

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΣΕΣΚΛΟ